BSO en kinderopvang
 Voordat de kinderen op de basisschool komen, gaan veel kinderen naar de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Tussen de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en de basisschool bestaat een warme overdracht van leerlingen. Onze school heeft ervoor gekozen om voor de buitenschoolse opvang aansluiting te zoeken bij Columbus Junior te Langeveen. 


adres:
 

Kosmo/’t Turfschip

Kerklaan 2a

7679 VG Langeveen
 

Informatie over de voorschoolse en  buitenschoolse opvang kunt u vinden op de website van de kinderopvangorganisatie zelf www.kosmo.nl