Schoolmaatschappelijk werk

 

Spreekuur schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Ellen aan de Stegge. Vanuit SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland), werk ik als schoolmaatschappelijk werker voor de basisscholen van TOF Onderwijs.
Ik bied informatie, ondersteuning en advies wanneer er vragen of zorgen zijn rondom uw kind. Graag denk ik met u mee over gedrag van uw kind thuis of op school, problemen in de sociale omgang, zelfvertrouwen, pesterijen enz. Ook wanneer er zaken spelen in uw gezin, kan ik in een gesprek met u meedenken. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van relationele spanningen, een scheiding, verhuizing, financiële zorgen, overbelasting, ziekte, of als u als ouder niet lekker in uw vel zit.
Ik richt mij op het welzijn van uw kind, maar ook op dat van u als ouder en het gehele gezin. Waar nodig verwijs ik u door of schakel andere deskundigen in. Dit doe ik altijd in samenwerking en overleg met u als ouder.
Daarnaast denk ik ook graag mee met leerkrachten en intern begeleider om uw kind nog beter te kunnen ondersteunen. Ook dit gebeurt altijd met uw medeweten.
 
Vanaf de meivakantie 2022 kunt u mij maandelijks op school aantreffen en kunt u bij mij binnenlopen voor vragen met betrekking tot uw kind, de school- of thuissituatie.
 
De data en tijdstipppen zullen via Parro met u worden gedeeld door school en staan tevens in de jaarkalender van de Mariaschool. Daarnaast staat in de kalender op de website van SWTD wanneer de spreekuren zijn.
Als het tijdstip u niet uitkomt, of wanneer u liever een afspraak maakt bij u thuis of elders, kunt u contact met mij opnemen.
 
Graag tot ziens!

Ellen aan de Stegge

06-53897001
 e.aandestegge@swtd.nl  
Werkdagen: tijdens de schoolweken
maandag, dinsdag, woensdag 8.00 – 17.00   
donderdag 8.00- 14.00